Strona Główna


Już w starożytności w wolnych chwilach oddawano się grom. Słynne, wypowiedzenie przez Cezara "Kości zostały rzucone" podczas przekraczaniu Rubikonu dotyczy właśnie kostki. Wtedy jeszcze czterościenna, wykonana z kości zwierząt, posługiwali się nią żołnierze ale i politycy. Grał właściwie cały ówczesny Rzym, zwyczaj ten przejęto od Greków.